آیا مصرف سرم ویتامین ث مدیلن در نواحی دور چشم مجاز است؟

منع مصرف ندارد اما در صورت بروز حساسیت از قبیل اشک ریزش مصرف آن باید قطع شود.